Ето кои въпроси най-често предизвикват интерес или са предмет на дискусия. Вижте тук и повече информация за това как се създава дарителска кампания и кой може да стане самарянин в “Двете лепти”.

  1. “Двете лепти” има ли DMS номер за дарения чрез SMS?

Сдружението няма DMS дарителски номер, защото средствата не минават през “Двете лепти”. Всички дарения се получават директно в сметката на дарявания (нуждаещия се) или на самарянина в случай, че даряваният няма сметка или не е в състояние да я проверява.

2. Мога ли да направя кампания за член от семейството?

Към момента потребител на “Двете лепти” не е възможно да прави кампания за себе си или за член от семейството си. Причината за това е да се избегнат некоректни действия и намерения, а дарителските кампании да се гарантират от познат на нуждаещия се. Изначалната идея на “Двете лепти” е добротворец (самарянин) да регистрира нужда на човек около себе си и да му помогне, а не обратното – човек да търси помощ за себе си.

 3. Можете ли да ми намерите самарянин, който да направи дарителска кампания за мен?

Сдружението не търси самаряни за обслужването на конкретна кампания. По-скоро предлагаме на добротворци да се включат в екипа, за които сме забелязали, че вече организират подобни кампании, имат отношение към доброволчеството и споделят ценностите на екипа. Самите дарителски кампании се избират и организират от самите самаряни. Те са и хората, които решават кога една кампания трябва да се завърши.

4. Кога се завършва дадена кампания?

Кампаниите се създават и завършват от самаряните. Дарителска кампания може да се завърши при следните обстоятелства:

  • когато изтече срокът й
  • когато събраните средства достигнат необходимия обем (понякога може да са по-малко от заложената цел)
  • когато кампанията няма никакви постъпления за последните няколко месеца, въпреки че е била рекламирана
  • когато нуждата отпадне поради променени обстоятелства – оздравяване, алтернативен източник на финансиране (напр. инвалидна пенсия), настаняване в държавна институция и т.н.
  • ако случайно постъпят данни, че има некоректно отношение или съмнение за измама
  • ако нуждаещият се загуби борбата за живота си

5. Защо даренията не могат да се завършат онлайн?

Даренията започват онлайн, като първоначално всъщност ние регистрираме намерението дарителят да отиде в банката или да влезе в онлайн банкирането си и да подкрепи дадена кампания. Даренията в “Двете лепти” не са като онлайн пазаруването и не могат да се завършат на сайта, защото плащането не е към сдружение “Двете лепти”, а е в подкрепа на конкретно лице. Технически е възможно онлайн плащанията да се извършват докрай само към юридически лица (фирми, сдружения, фондации).

6. От какво се издържа сдружение “Двете лепти”?

Сдружението има малък бюджет за административни разходи и за популяризиране на дарителските кампании. Той идва от членски внос, както и от дарения към самото сдружение. Финансовата информация за средствата, с които оперира сдружението, се съдържа в годишния отчет, който е публична информация, защото сдружение “Двете лепти” е регистрирано в обществена полза.

7. Кой е създал “Двете лепти”?

Още преди да се регистрира сдружение “Двете лепти” идеята за дарителска платформа се реализира от петима приятели – професионалисти, успешни в различни области (предприемачество, програмиране, финанси и счетоводство) и вярващи християни, обединени от общи ценности. В търсене на метод да се осигури начин за свързване на добри хора с такива в нужда, кристализира и фигурата на самарянина, междинно звено, което е гарант за кампаниите и носи отговорност за коректността им. През 2018 г., когато стартира първата версия на сайта, няма много други платформи, които не удържат никакъв процент от сумата на даренията. Именно това отличава и до днес сдружение “Двете лепти”, регистрирано в обществена полза в началото на 2021 г.

8. Организации (фондации, сдружения), които са самаряни в „Двете лепти“, удържат ли процент или комисионна?

Категорично не. Това е съществено условие за одобряването на всеки самарянин. Нито едно лице или организация, които членуват в „Двете лепти“, не удържа процент, комисионна или такса от дарените средства.