Защо твоята компания да стане корпоративен дарител в „Двете лепти“

Защо твоята компания да стане корпоративен дарител в „Двете лепти“

Допринасяте за развитие на обществото Служителите ви стават част от нещо голямо. Това ги обединява и сплотява. Чувстват се полезни.  Едно от най-големите предимства на корпоративното дарителство е възможността да включите в процеса своите служители. Нещо малко, като...